نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

در این مقاله نمونه لایحه ی تجدیدنظرخواهی از رد درخواست طلاق به درخواست زوجه که به استناد عسر و حرج طرح شده بود ارائه می گردد.

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با اهداء سلام ؛

احتراماً؛ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به حکم به استحضار می رساند:

حسب دلایل مشروحه ذیل دادنامه معترض عنه خلاف مقررات قانونی و دلایل مثبته پرونده و تنها مبتنی بر فرض و احتمال صادر شده لذا تقاضای نقض آن را دارم.

الف- مستند بودن حکم دادگاه به احتمالات و فرضیات و به نوعی کمک به فراهم آوردن و کسب دلیل برای یکی از اصحاب دعوا (تجدیدنظرخوانده)

ب -اقرار کتبی و صریح تجدیدنظرخوانده به اعتیاد به مصرف قرص ترامادول و عدم کنترل رفتار خویش و ترک انفاق در نوشته های مکرر و تعهد به اصلاح اخلاق و ترک اعتیاد خود در صورتجلسه توافقات مورخه 92/3/9 با ضمانت اجرای اعطای حق طلاق به زوجه و چندین بار تشنج و بستری شدن در بیمارستان به خاطرسوءمصرف این ماده به استناد سوابق پزشکی

ج- فراهم بودن شرایط طلاق خلع به دلیل بخشیدن نصف مهریه در ازای طلاق توسط زوجه در جلسه دادگاه

د- صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت مبلغ ماهانه 3  میلیون تومان بابت نفقه زوجه به کلاسه… شعبه …و مبلغ 4 میلیون تومان نفقه فرزند به کلاسه …

ه – عدم ارایه هیچگونه دفاع یا  دلیل محکمه پسند یا مخالفت با درخواست طلاق توسط تجدیدنظرخوانده دردادگاه بدوی و حتی پذیرش ضمنی آن با معرفی داور جهت طلاق

و- دسته بندی ترامادول به عنوان مواد مخدر روانگردان توسط وزارت بهداشت و منع مصرف خودسرانه آن به عنوان مسکن

1- تجدیدنظرخوانده محترم حسب اقرار خودشان در صورتجلسه مورخه 92/3/9 چندین سال است که  معتاد به مصرف قرصهای ترامادول می باشد که به خاطر اعتیاد شدید به مواد مذکور چندین مرتبه به مدت یک شبانه روز کاملا می خوابد و از رفتن به سرکار امتناع می نماید که همین امربارها موجب از دست دادن شغلشان و بیکاری وی گردیده است.

طبق اظهارات زوجه ایشان شبها با فریاد از خواب بیدار می شوند و گاهی کنترل رفتار خود را نداشته و چندین بار به زوجه و فرزندشان حمله نموده اند . سوء مصرف مواد بارها باعث تشنج و بیهوشی ایشان درخانه یا مهمانی گردیده است که یکبار در اسفند ماه گذشته در خانه اشان تشنج کرده و فرزند خردسالشان از دستشان به زمین می افتد و پزشک اورژانس درحضور صاحبخانه و دیگران وی را درمان نموده و به زوجه بابت خطراتی که جان ایشان و فرزندشان را به خاطر اعتیاد بیمار به ترامادول تهدید می نماید هشدار می دهند.(مدارک پزشکی مربوط به سوابق پزشکی تجدیدنظرخوانده وشهادت شهود قبلا تقدیم گردیده است)

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه- آمنه آقاعلی وکیل دادگستری
نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه- آمنه آقاعلی وکیل دادگستری

2- اعتیاد و امتناع از رفتن به سرکار موجب گردیده که ایشان قادر به تامین مخارج ابتدایی زندگی و حتی اجاره بهای خانه اجاره ای هم  نباشند به طوریکه اکثر اوقات به دلیل اینکه در خانه چیزی برای خوردن نداشته اند زوجه مجبور می شود به خانه پدرش برود. این مساله طی این چندین سال زندگی مشترک بارها اتفاق افتاده و هر بار زوج تعهد به ترک اعتیاد و جبران اشتباهات گذشته نموده که متاسفانه هیچگاه به تعهد خویش عمل ننموده اند و این وضعیت نابسامان همچنان ادامه دارد و با تمام شدن مبلغ ودیعه مسکن و نداشتن سرپناه، زوجه به ناچار با موافقت زوج و درخواست خود ایشان به خانه پدرشان می روند و به دلیل عدم پرداخت مخارج و نفقه در شعبه … برای نفقه خود و فرزندشان طرح دعوا نموده که منتهی به صدور حکم به پرداخت نفقه علیه زوج گردیده است .

شایان ذکر است که زوج در حال حاضر هیچ سرپناهی نداشته و حتی توان تامین یک خانه ی اجاره ای را هم ندارند که زوجه بتواند با فرزند خردسالشان آنجا با همسرش زندگی نماید.

3- ایشان در هیچ یک از جلسات دادگاه با طلاق موافقت ننموده و نه به موجب لایحه ای مخالفت خود را با طلاق یا دفاعی را در برابر خواسته و دلایل زوجه اعلام داشته بلکه حتی با معرفی پدر خود به عنوان داور به نوعی موافقت ضمنی خویش را با درخواست طلاق موکله اعلام داشته اند.

وی با آگاهی از وضعیت خود از ترس تایید اعتیادشان علیرغم چندین بار ابلاغ دادگاه بدوی ،حاضر به رفتن به پزشکی قانونی جهت بررسی اعتیاد نشد و همین ممانعت از مراجعه نیز خود دلیلی دیگر بر اثبات مدعا می باشد.

4- طبق اعلام وزارت بهداشت ترامادول جزء مواد مخدر روانگردان بوده که استفاده از آن به عنوان مسکن تنها با تجویز پزشک متخصص برای بیماریهای خاص و دردهای شدید، آنهم به مقدار کم پذیرفته شده است و از عوارض شایع اعتیاد به این ماده مخدر، تشنج،شب بیداری،ایجاد حالت انرژی کاذب و توهم،خوابیدن به مدت طولانی و ….می باشد که متاسفانه به دلیل اعتیاد زوج به این مواد تمام این عوارض برای ایشان مکررا حادث گردیده و ایشان از ترس تایید آن حاضر به رفتن به پزشکی قانونی نشدند. لذا استناد قاضی محترم بدوی به مصرف ترامادول به عنوان مسکن توسط خوانده خلاف اصول پزشکی بوده زیرا اصل بر مخدر بودن این قرص و ممنوعیت مصرف آن است و بدون ارایه دلیل پزشکی قابل قبول از ناحیه تجدیدنظرخوانده مبنی بر تجویز پزشک، نمی توان سوءمصرف مواد ایشان را با احتمالات و فرضیات بی اهمیت انگاشت و اقدام وی را وجهه قانونی بخشید زیرا در این صورت تمام معتادین به مواد مخدر می توانند از این راهکار و حربه برای توجیه اعتیاد مضر خود استفاده نمایند.

5- به فرض محال در محال که تجدیدنظرخوانده به عنوان مسکن ترامادول را استفاده نمایند این موضوع باید حتما از جانب ایشان به عنوان دفاع در دادگاه مطرح و قاضی محترم بدوی باید به عنوان دلیل دفاعی ایشان به آن رسیدگی می نموند نه اینکه قاضی محترم بدوی راسا به آن استناد نموده و برای یکی از اصحاب دعوا تحصیل دلیل نمایند و با فرض و احتمال تجویز پزشک، ادعای اعتیاد ثابت شده را رد نمایند.

6- علیرغم وجود تمام دلایل مثبته مذکور باز هم زوجه در جلسه رسیدگی دادگاه اعلام داشته اند که حاضرند در ازای طلاق نصف مهریه خود را بذل و نصف دیگر آن را نیز در ازای اعطای حضانت دخترشان و پیشگیری از آینده تاریکی که در دوره حضانت همسرشان برای وی حادث می شود نیز به زوج خواهند بخشند.

با عنایت به مطالب معروضه و حسب دلایل ارایه شده از جمله اقرار خوانده به اعتیاد و دلایل پزشکی مثبته تشنج که به دلیل مصرف بی رویه ترامادول برای تجدیدنظرخوانده حادث گردیده و محکومیت زوج به ترک انفاق همسر وفرزند خویش و عدم تمکن تامین مخارج اولیه هسر و فرزند و ناتوانی از تامین یک خانه اجاره ای و سایر مستندات اعتیاد مضر وی کاملا محرز بوده و شرایط زندگی را برای زوجه دشوار نموده و موجب عسر وحرج شدید وی گردیده و امنیت جانی ایشان و فرزندخردسالشان در خطر می باشد به نحویکه با وجود عسر و حرج  شدید زوجه ناچارا با بخشیدن نصف مهریه خود حاضر به طلاق گردیده است، لذا  تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم طلاق زوجه حسب مواد 1129وبند 2 ماده 1130و 1146 قانون مدنی و عسر  و حرج غیر قابل تحمل  از آن مقام محترم قضایی مورد استدعاست.

با سپاس فراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید و با ما تماس بگیرید.

 

با سپاس فراوان

طلاق توافقی : همه نکاتی که باید بدانید!

طلاق توافقی

یکی از مسائل بسیار مهمی است که اطلاعاتی که در مورد آن کسب می شود، قطع به یقین باید از یک منبع معتبر به دست بیاید. طلاق مقوله ایی است که امروزه اکثر خانواده ها با آن به نوعی درگیر هستند. در این مقاله یکی از شایع ترین انواع طلاق که به طلاق توافقی شهرت دارد، شرایط و نحوه انجام این طلاق بررسی می شود.

آنچه در این مقاله می خوانید:

  • تعریف طلاق توافقی
  • نحوه درخواست و مدارک لازم
  • روند رسیدگی در دادگاه خانواده
  • نحوه اجرای گواهی عدم سازش در دفترخانه طلاق
  • طلاق در دوران بارداری

طلاق توافقی چیست؟

طبیعی است که قبل از هر چیزی باید بررسی کنیم که طلاق توافقی چیست و دقیقا چه ماهیتی دارد. وقتیکه زوجين بنا به هر دلیلی با توافق یکدیگر تصمیم می گیرند ازهم جدا شوند، می توانند با درخواست طلاق توافقی در مدت زمان کمتر و راحتترزندگی مشترک را خاتمه دهند. بنابراین توافقاتی در خصوص مهريه، نفقه، جهیزيه، حضانت و ملاقات فرزند انجام داده و دادگاه بر مبنای همین توافقات تعیین تکلیف می نماید. به طور مثال زوجین توافق می نمایند که در ازای بخشیدن تمام یا مقداری از مهریه از هم جدا شوند یا حضانت فرزندان مثلا با مادر باشد و غیره

نحوه درخواست طلاق:

با توجه با افزایش آمار طلاق، از آذرماه ۹۷ رویه طرح دعوای طلاق تفاهمی در تهران تغییراتی داشته بنابراین برای طرح دعوا الزاما زوجین باید در سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه مداخله در طلاق – سامانه تصمیم) با وارد کردن مشخصات سجلی ثبت نام نموده و یکی ازمراکزغربالگری مشاوره در تهران را انتخاب نمایند. مراکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات زوجین و دلایل طلاق، آنها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی استان تهران ارجاع می دهند. جلسات مشاوره در بازه زمانی حداقل ۴۵روزه و 3 تا 5 جلسه خواهد بود. تعداد جلسات بسته به شرایط زوجین و صلاحدید مشاور تعیین می گردد. پس از اتمام جلسات در صورت عدم انصراف از طلاق و اصرار به جدایی، گواهی عدم انصراف توسط مراکز مشاوره صادر و زوجین با در دست داشتن این گواهی، به همراه شناسنامه و عقدنامه دادخواست طلاق تفاهمی را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و پرونده به دادگاه خانواده صالح ارسال خواهد شد.

طلاق توافقی : روند رسیدگی در دادگاه خانواده:

در صورت تکمیل بودن پرونده وقت رسیدگی تعیین و به زوجین ابلاغ می گردد. در تاریخ مقرر جلسه تشکیل و قاضی بعد از شنیدن اظهارات طرفین و تلاش مجدد در مصالحه و انصراف از طلاق، در صورت اصرار به جدایی، زوجین را به واحد مشاوره که معمولا در همان مجتمع قضایی مستقر است، معرفی می نماید. زیرا به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 لزوم اخذ نظریه داور در طلاق حذف شده و به جای آن مشاوره اجباری گردیده است.

مشاوردلایل طلاق، کلیه توافق های مالی و غیر مالی زوجین در مورد مهریه و نحوه پرداخت آن، اجرت المثل، نفقه، حضانت فرزندان و جهیزیه را مکتوب نموده و صورتجلسه به امضای طرفین می رسد.

با صدور نظر مشاور و تکمیل بودن پرونده، کلیه توافقات زوجین در رای دادگاه  که ” گواهی عدم امکان سازش” نامیده می شود، منعکس و به طرفین ابلاغ می گردد.

گواهی صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است که زوجین می توانند حق اعتراض خویش را در دادگاه ساقط نموده و این امر در گواهی قید شود تا اجرای آن سریعتر انجام گردد.

نکته مهم در طلاق توافقی:

در صورتیکه زوجه دوشیزه (باکره) باشد و قصد حذف نام همسر و تعویض شناسنامه خویش  را داشته، دادگاه او را  جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی نماید.

مدت اعتبار گواهی عدم سازش:

اعتبار گواهی عدم سازش از تاریخ قطعیت آن سه ماه بوده و در صورت عدم اجرا در موعد مقرر و گذشت سه ماه، اعتبار گواهی از بین رفته و کلیه توافقات صورت گرفته باطل می گردد.

بنابراین اگر زوجه در ازای طلاق چیزی از مهریه یا حق و حقوق مالی خود را بخشیده یا به عبارت حقوقی بذل نموده باشد، با از بین رفتن اعتبار گواهی عدم سازش، مهریه و کلیه مسائل مالی بدون احتیاج به انجام کاری،به حالت اول خود باز می گردد.

نحوه ثبت طلاق:

طلاق توافقی
طلاق توافقی

پس از صدور رای دادگاه و قطعیت آن، زن و شوهر در فرصت ۳ماهه می توانند به یکی از دفاتر رسمی طلاق برای ثبت طلاق مراجعه نمایند.

با توجه با رویه دادگاه ها در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش بر مبنای جواب آزمایش که تایید می نماید زوجه باردار نیست ،عدم بارداری در حکم قید می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن، مراتب را گواهی می‌کند و سپس برای ثبت طلاق، زوجه می بایستی آزمایش عدم بارداری را به دفترخانه طلاق تحویل دهد.

در صورتیکه در مورد نحوه پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی به موجب گواهی عدم سازش توافقاتی صورت گرفته باشد اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت و یا اخذ رضایت زوجه در نحوه پرداخت موارد مالی است.

با جرای صیغه طلاق اصل سند ازدواج  تحویل دفترخانه طلاق شده و با قید طلاق در ثبت احوال و شناسنامه زن و مرد، طلاقنامه صادر و تحویل طرفین می گردد.

نکته:

پس از صدور رای طلاق تفاهمی بر طبق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون حمایت خانواده اگر زوج (مرد) پشیمان شود و به دفترخانه برای ثبت طلاق نیاید امکان ثبت طلاق وجود نخواهد داشت مگر این که زن از مرد در ضمن رای دادگاه یا به صورت وکالت در طلاق (حق طلاق) وکالت در مراجعه به دفترخانه برای ثبت طلاق داشته باشد.

حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد می تواند شخصا به دفترخانه مراجعه و سردفتر یکبار به زن اخطار می نماید که در تاریخ  و ساعت مقرر جهت اجرای صیغه طلاق حاضر شود، در صورت عدم حضور زوجه و وجود شرایط لازم برای طلاق، صیغه طلاق بدون حضور وی جاری  و دفترخانه موضوع را به زن ابلاغ خواهد کرد.

مرتبط بخوانید : قانون جدید مهریه : دانستنی های حقوقی مهم!

طلاق در دوران بارداری:

در صورت باردار بودن زن، باید مواردی همچون نفقه زن در طول دوران بارداری، نحوه وضع حمل و هزینه‌های کامل آن (که برعهده پدر است) و نحوه نگهداری فرزند مشخص شود و نیز پس از تولد معین گردد که سرپرستی فرزند بر عهده کدامیک از والدین است.

بارداری زن مانع اجرای صیغه طلاق نخواهد بود فقط مدت عده طلاق وی تا زمان وضع حمل بوده و با تولد نوزاد عده زن تمام می شود.

با توجه به تغییرات قانون حمایت خانواده در سال ۹۱، الزام به شرکت زن و شوهر در جلسات مشاوره موجب شده است که طلاق به‌ آسانی گذشته نباشد و پروسه آن نیز طولانی تر و دشوارتر شده است . بنابراین به شما پیشنهاد می‌کنیم که با وکیل طلاق توافقی در این زمینه مشورت کنید.

آمنه آقاعلی وکیل پایه یک دادگستری با بیشتر از یک دهه تجربه در حوزه وکالت و داشتن پرونده های موفق در حوزه خانواده، گزینه مناسبی برای کمک به شما در زمینه طلاق توافقی به شمار می‌آید.