تخلیه ملک و دستور تخلیه

تخلیه ملک مسکونی – 13 نکته مهم که باید بدانید

تخلیه ملک مسکونی << 13 نکته مهم که باید بدانید >>

دعوای تخلیه در خصوص املاکی مطرح است که به عنوان اجاره در اختیار مستاجر قرار گرفته و با پایان یافتن مدت اجاره یا دلایل دیگر، مالک قصد تحویل و تصرف ملک خویش را دارد ولی مستاجراز تخلیه و تحویل آن امتناع می نماید.

از جمله تعهدات قانونی مستاجراین است که با پایان یافتن مدت اجاره، در صورت عدم توافق با مالک در تمدید قرارداد، فورا مورد اجاره را تخلیه و تسلیم موجر نماید. در صورت تخلف از انجام این تعهد قانونی مالک می تواند دعوای تخلیه را مطرح کرده و مستاجر مکلف است کلیه خسارت‌های ناشی از تخلف را به موجر پرداخت نماید.

در خصوص املاک غیرتجاری، با کاربری مسکونی و یا املاک تجاری که حق کسب پیشه و تجارت و سرقفلی در آنها وجود ندارد، می توان در صورت وجود تمام شرایط ذیل درخواست دستور فوری تخلیه را مطرح کرد:

• قرارداد اجاره کتبی بوده و در دو نسخه تنظیم شده باشد.
• هر دو نسخه قرارداد باید به امضای موجر و مستاجر رسیده باشد.
• مدت اجاره حتما در قرارداد ذکر شده باشد.
• حتما دو شاهد ذیل اجاره نامه را امضاء کرده باشند.
• مدت اجاره به اتمام رسیده باشد.

تمام 5 شرط بالا باید با هم در قرارداد وجود داشته باشد، در صورتی که حتی یکی از شروط ذکر شده وجود نداشته باشد نمی توان قانونا تقاضای دستور تخلیه نمود، بلکه در این مورد باید حکم تخلیه صادر گردد.

به عنوان مثال وقتی فقط یک شاهد اجاره نامه را امضاء کرده یا تقاضای تخلیه قبل از اتمام موعد اجاره باشد؛ در این موارد حکم تخلیه صادر می شود.

دستور تخلیه بدون تشکیل جلسه دادگاه و ابلاغ به طرف مقابل و خارج از نوبت و فوری رسیدگی و دستور صادره قطعی و غیرقابل اعتراض و تجدیدنظراست.

 

اجرای دستور تخلیه ملک,تخلیه ملک مسکونی,تخلیه ملک مسکونی با حکم
                       تخلیه ملک مسکونی ، تجاری- دادخواست تخلیه ملک

نکته :
چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری بوده و مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی مشمول چنین ملکی باشد شورا صلاحیت رسیدگی را نداشته و باید درخواست تخلیه در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود. همچنین اگر درخواست تخلیه بابت ملکی باشد که مستاجر آن دوایر، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی باشند شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی نداشته و مرجع رسیدگی به این دعوا، دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.

تفاوت حکم تخلیه با دستور تخلیه:

• دستور تخلیه بدون تشکیل جلسه دادگاه، فوری و خارج از نوبت رسیدگی انجام می شود و احتیاج به دعوت از اصحاب پرونده ندارد. اما در حکم تخلیه دعوا به صورت ترافعی رسیدگی می شود؛ بنابراین باید وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ و بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، حکم صادر می گردد.

• دستور تخلیه قطعی بوده قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی را ندارد در حالیکه حکم تخلیه قابل واخواهی و اعتراض و تجدیدنظرخواهی است.

• دستور تخلیه به محض صدور قابلیت اجرا را دارد در حالی که حکم تخلیه جهت اجرا نیازمند قطعیت است.

• دستور تخلیه همیشه به صورت حضوری صادر می شود و دستورغیابی وجود ندارد؛ در حالیکه حکم تخلیه ممکن است به صورت غیابی یا حضوری صادر گردد.

• اجرای دستور تخلیه نیازمند صدور اجراییه نیست و بدون اجراییه توسط مامور اجرای احکام، به مستاجر ابلاغ و ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ اجرا می شود. در حالیکه جهت اجرای حکم تخلیه باید بدوا اجراییه صادر و به مستاجر ابلاغ و بعد از 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه می توان رای را اجرا نمود.

دادخواست تخلیه:

دادخواست باید توسط موجر(مالک) یا وکیل وی به طرفیت مستاجر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک مطرح و به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک ارجاع می شود .

هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

جهت اجرای دستور تخلیه باید مبلغ ودیعه به صندوق شورای حل اختلاف واریز شود تا دستور تخلیه از طرف شورا صادر شود.

نحوه تخلیه ملک مسکونی با سند رسمی:

اگر قرارداد اجاره به صورت رسمی تنظیم شده باشد موجر می تواند به دفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم نموده، مراجعه و تقاضای صدور اجراییه تخلیه ملک را مطرح نماید.

سردفتراوراق اجرائیه را ظرف بیست و چهار ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه مورد اجاره، صادر و به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، ارسال و آن اداره ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغیه اقدام می نماید.

مامور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت اجراییه را به مستاجر ابلاغ نموده و به مستاجر ۳ روز از تاریخ ابلاغ برای تخلیه مهلت داده می شود.

این مهلت در خصوص حکم تخلیه ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه می‌باشد.
مواردی که می توان اجاره های مشمول قانون سال 76 را تخلیه کرد:

• در صورت اتمام مدت زمان اجاره

• اگر مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را نپردازد.

• چنانچه مستاجر بر خلاف شرایط مقرر در قرارداد اجاره کاری انجام داده باشد.

نکات مهم و کاربردی تخلیه ملک:

• از جمله شرایط اساسی در اعتبار قرارداد اجاره ، ذکر مدت آن می باشد و عدم تعیین مدت موجب بطلان عقد است.

• رویه قضایی محاکم، طرح دعوای تخلیه را فقط ازطرف مالک می پذیرند و سند مالکیت باید پیوست دادخواست شود.

• دعاوی تخلیه اجاره نامه های املاک مسکونی از سال 76 به بعد غالبا مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال1376بوده و بر اساس شرایط مقرر در این قانون حسب مورد اقدام به دریافت حکم یا دستور تخلیه نمود.

• چنان چه مستاجر مبالغی بابت اجاره بها بدهکار بوده یا خسارتی به ملک وارد کرده باشد، موجر نمی تواند شخصا مبلغ بدهکاری یا خسارت را از مبلغ ودیعه کسر کند. بلکه باید دادخواست مطالبه ضرر و زیان و اجور معوقه تسلیم نموده و در دادخواست یا به صدور جداگانه تامین خواسته فوری نیز درخواست کرده و مبلغ ودیعه را توقیف نماید تا مبلغ ودیعه به مستاجر پرداخت نشود. پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر پرداخت خسارت یا اجور معوقه، این مبلغ از ودیعه کسر می گردد و از آن وصول می شود.

• مستاجر موظف است ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید و موجر موظف است مبلغ ودیعه یا رسید پرداخت آن را به دایره اجرا تسلیم نماید.
• اجرای حکم تخلیه منوط به پرداخت مبلغ ودیعه و یا ارائه رسید پرداخت آن به مستاجر، به دایره اجرا توسط موجر می باشد.

• اگر درزمان اجرای حکم تخلیه، مستاجر دلیل موجه برای عدم تخلیه داشته و درخواست فرصت نماید، به وی فرصتی که حداکثر از یک ماه بیشتر نخواهد بود، برای تحویل ملک اعطا می شود. مثلا وجود قوه قاهره (مانند سیل) یا وقوع حوادث غیر مترقبه.

• تمدید قرارداد اجاره نیازمند امضای دو شاهد نیست و تمدید قرارداد بدون شاهد، همان آثار و اعتبار قرارداد اولیه را دارد.

• اجاره نامه های تنظیم شده در بنگاه های مشاور املاک، یک سند عادی محسوب می شود نه رسمی

• اگر مستاجری حق احداث بنا را داشته باشد و یا از احداث بنا در ملک منع نشده باشد، چنانچه وی بنایی درملک بسازد، ملک قابل تخلیه نیست زیرا اعیانی( بنا) متعلق به مستاجر است و مالک صرفا می تواند اجاره بهای زمین را دریافت نماید.

• اگر در ملک استیجاری اثاث و وسایلی وجود داشته باشد و مستاجر در زمان تخلیه حاضر نباشد، می توان انباری عمومی را به عنوان امین معرفی کرده و اموال به انبار منتقل می گردد

• پرداخت اجاره انبار به عهده مستاجر متخلف است.

• تخلیه ملک نیازمند ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست.

این مطلب را از دست ندهید!  کلاهبرداری و انتقال مال غیر : نکات مهمی که باید بدانید!

6 نظر

 • مهدی

  سلام .
  مستاحر بنده حدود ۵ ماه هست که اجاره پرداخت نکرده و باوجود گذشت بیش از ۹ ماه از زمان قرارداد هیچ پاسخی از او دریافت نشده و حتی در منزل نمی ماند و با بنده روبرو نمیشه .
  من اسفند براش اظهار نامه ارسال کردم اما بی فایده بود و سعی کردم از طریق صلح و آرامش با اون شخص کمتر بیام اما بیفایده بود و مجبور به شکابت به شورای حل اختلاف شدم در تاریخ ۹تیر جلسه بود و مستاجر نیومده رای به تخلیه دادن این رای ۲۴ تیر ابلاغ شد و از این تاریخ ۲۰ روز بهش وقت اعتراض دادن .بنده در تاریخ ۱۴ مرداد مراجعه کردم و متاسفانه با برخورد ناشایست قاضی روبرو شدم و گفت باید ۲۰ روز دیگه بیای . این در حالی هست که پول پیش مستاحر ۱۰میلیون هست و اجاره ماهی ۱۱۰۰تومن . این پول تا این تاریخ حتی کفاف اجارهای پرداخت نشده بنده را ندارد چه برسه به خسارتهای وارد شده به منزل .

  • آمنه آقاعلی

   با سلام
   دوست گرامی به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا، حکم های تخلیه با مشکلات و اکراه اجرا می گردد. اما چون حکم شما قطعی و به مرحله اجرا رسیده و اجراییه نیز صادر و مهلت اجرای رای سپری شده است؛ شورا مکلف به همکاری در زمینه اجرای رای هست. در صورت تخلف از انجام وظابف مقرر قانونی، امکان طرح شکایت برای شما فراهم است.
   مستدام باشید.

  • آمنه آقاعلی

   سلام
   تا رای قطعی نشه قابلیت اجرا رو نداره و شما ناچار هستید تا قطعیت رای صبر کنید. برای الباقی اجاره که بدهکار می شوند، می توانید علیه مستاجر طرح دعوا کنید.

 • آذر شجاعی

  سلام وقتتون بخیر قرارداد من با مستاجر تاریخ 14 آذرماه تمام شده وایشان ملک رو تخلیه نمیکنن و اجاره بها نیز نمیپردازن در ضمن افراد دیگری خارج از قرارداد در خانه ساکن شده اند و مستاجر قبوض مشترک و شارژ ساختمان رو پرداخت نمیکنه بسیار بد دهن و پرخاشگر هست و متاسفانه بنا به قانون کرونا با گستاخی اعلام میکنه که من از شرایط کرونا استفاده میکنم و خانه رو تخلیه نمیکنم شکایت به شورا حل اختلاف برده ام ولی در محکمه حضوری که بودیم هیچ جوابی داده نشده و الان فردا دوباره جلسه داریم لطفا منو راهنمایی کنید چه جور از شر این غده سرطانی راحت بشم ممنون

  • آمنه آقاعلی

   سلام
   در صورت اتمام موعد اجاره، مکلف هستند دستور یا حکم تخلیه رو صادر کنند. شما با اثبات شرایطی که فرمودید و ارائه مدارک دال بر عدم پرداخت اجاره میتونید حکم تخلیه رو اجرا هم کنید.

 • مجتبی

  با سلام . حدود دو هفته قبل پسر همسایه طبقه چهارم که مالک می باشد؛ از منازل طبقات اول و دوم ساختمان محل سکونت ما سرقت کرد و با حضور نیروی انتظامی و پیدا شدن اموال سرقتی( بغیراز طلاها و پولها ) از داخل منزلشان و اذعان به سرقت؛ بازداشت و راهی دادسرای شعبه ۳۷ شد . با توجه به جمع آوری استشاهات از محل که بالغ بر ۲۰ نفر امضا کننده دارد که شامل همسایه های داخل ساختمان و محل میشود و با توجه به داشتن اعتیاد و جمع آوری زباله و نگهداری کبوتر در مشاعات ساختمان و پشت بام ساختمان از سوی پسر مالک طبقه چهارم ؛ آیا با این استشاهات و شکایت همسایگان مبنی بر سرقت اموال، امکان دریافت حکم تخلیه برایشان وجود دارد ؟ اگر دارد چگونه ؟ با تشکر

 • نوشتن نظر

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.