نمونه لایحه دفاعیه اجاره

نمونه لایحه دفاعیه اجاره

نمونه لایحه دفاعیه اجاره

در این مقاله می توانید نمونه لایحه دفاعیه ای در خصوص مطالبه اجور معوقه را مطالعه فرمایید.

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با سلام

احتراما در خصوص دادنامه شماره14000139000…  صادره از شعبه 6 شورای حل اختلاف …که پیرو واخواهی محکوم علیه غیابی صادر شده و در مورخه1400/5/9 ابلاغ شده ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به رای، تقاضای نقض دادنامه واخواهی را دارم:

حسب دلایل مشروحه ذیل،رای صادره خلاف مقررات صریح قانونی و فاقد دلیل و به صرف ادعای واخواه و بدون رسیدگی صادر شده، تقاضای نقض آن را دارم.

1- مخالف بودن رای …

حسب اجاره نامه پیوست و ظهر اجاره نامه شماره … مورخه …، اجاره برای مدت 2 سال و 7 ماه با مستاجر منعقد شده است که بعد از پایان هر سال اجاری چون جهت تمدید قرارداد به بنگاه مراجعه ننموده(و خودمان پشت اجاره نامه را ظهرنویسی و تمدید نموده ایم ) طبق توافق طرفین مقرر گردید بدهی مستاجر بابت اجور معوقه در زمان تخلیه از اجاره بها کسر شود و در زمان ظهر نویسی تسویه نشد. به جهت اعتمادی که بین طرفین وجود داشت و اینکه مبلغ ودیعه در ید اینجانب بوده اصرار به تسویه سالانه نداشتم. لکن متاسفانه بعد از اتمام موعد اجاره و علیرغم مهلت 7 ماه ای که به مستاجر جهت تخلیه داده شد؛ نه تنها تخلیه ننمودند بلکه حتی اجاره بهایی را هم که بدهکار می باشند را منکر می باشد. در حالیکه حسب متن پیامکهای پیوست جهت پرداخت اجاره بها دو شماره حساب603799187… بانک ملی  و  بانک صادرات 603769743… معرفی شده و ایشان اجاره ها را در این دو سال و 7 ماه به این حسابها واریز کرده که پرینت واریزی اجاره در این سالها و مبالغ پرداختی ایشان به پیوست لایحه تقدیم می گردد.

لایحه دفاعیه,لایحه دفاعیه اجاره,نمونه لایحه دفاعیه اجاره
نمونه لایحه دفاعیه

به موجب پرینت های پیوست محرز است که ایشان اجاره ها را در ماه هایی کمتر از سال اجاری و اجاره مقرر واریز نموده و چندین ماه را هم در هر سال، اصلا اجاره پرداخت ننموده است.

متاسفانه در جلسه شورای حل اختلاف  بدون توجه به توضیحات اینجانب و در جلسه ای که حتی یک ربع هم طول نکشید؛ مبالغ واریزی ایشان جمع و از اجاره  سالانه کسر نشد تا مشخص گردد در هر سال چقدر بدهی داشتند و اصلا چقدر واریز نموده اند!!! حال با ارائه این لایحه بدوا مبلغ اجاره هر سال، مبلغ پرداختی و واریزی مستاجر و بدهی ایشان به شرح ذیل به تفکیک ارائه می گردد:

مضافا به پیوست پرینت حساب و پرداختی های مستاجر نیز هایلایت شده که قابل محاسبه توسط دادگاه محترم تجدیدنظر می باشد.

مبلغ اجاره ها به شرح ذیل می باشد:

1- از مورخه97/7/15 تا 98/7/15 اجاره بها ماهانه 10/060/000 تومان با مبلغ 8/000/000 تومان قرض الحسنه

مبلغ اجاره ای که باید در یکسال  پرداخت می شد:

12/720/000 تومان 

از این مبلغ تنها 8/729/000تومان پرداخت شده که از این مبلغ 700/000 تومان ان بابت تعمیرات بوده است لذا بدهی سال اول مبلغ 3/991/000 تومان می باشد.

2- از تاریخ 15/7/98تا 15/7/99 اجاره بها ماهانه 1/500/000 تومان با مبلغ8/000/000  تومان قرض الحسنه

 مبلغ اجاره ای که باید در یکسال  پرداخت می شد:

18/000/000 تومان

از این مبلغ تنها 12/970/000تومان پرداخت شده است لذا بدهی سال دوم مبلغ 5/030/000تومان می باشد.

3- از مورخه 99/7/15 تا 1400/2/15 (7ماه) اجاره بها ماهانه 1/700/000 تومان با مبلغ 8/000/000  تومان قرض الحسنه

مبلغ اجاره ای که باید در 7 ماه پرداخت می شد:

11/900/000 تومان

از این مبلغ تنها 7/400/000 تومان پرداخت شده است لذا بدهی 7 ماهه مبلغ 4/500/000تومان می باشد.

4- از تاریخ 1400/2/15 تا که دادگاه به ایشان مهلت جهت تخلیه داده اجاره بها 2 میلیون و 500 هزار تومان تعیین که آن را تا کنون پرداخت نموده است.

کل مبلغی که باید در 2 سال و 7 ماه پرداخت می شده است مبلغ 38/629/000 تومان است که کل پرداختی مستاجر در این مدت 29/090/000 تومان می باشد لذا جمع بدهی دو سال و 7 ماه ایشان از اجاره معوقه جمعا مبلغ 9/530/000 تومان است که مبلغ 700/000 تومان تعمیرات مورخه 97/8/15 و مبلغ 150/000 تومان تعمیرات مورخه199/5/11 که از این مبلغ کسر شود در مجموع بدهی ایشان 8/680/000 تومان است.

لکن متاسفانه شورای محترم حل اختلاف تنها به8/000/000 تومان این مبلغ حکم داده است در حالیکه پرینت حسابها مبلغ واریزی کمتری از اجاره مقرر را نشان می دهد. از سویی واخواه نیز دلیلی بر پرداخت مبلغ مورد ادعایش ارائه ننموده است لذا دادنامه واخواهی بدون دلیل و مستند و صرفا بر مبنای اظهارات واخواه صادر و قاضی محترم شورا دادنامه بدوی را نقض نموده اند. در حالیکه اظهارات و دفاعیات اینجانب مستند به مدارک است.

شرح دفاعیات حقوقی :

1- مستند به ماده …

جهت دریافت متن کامل لایحه حقوقی و سایر لوایح تخصصی حقوقی با شماره تلفن های قید شده در سایت تماس حاصل فرمایید

نظر به مطالب معروضه و ایرادات رای اصداری از شما قاضی محترم دادگاه عمومی حقوقی تقاضا می شود که با اتکاء بر تجربیات عدیده قضایی خود به بررسی دلایل وپرینت های پیوست پرداخته و واریزی ها را جمع و از مبالغ اجاره بهای مقرر کسر فرمایید تا میزان دقیق بدهی ایشان محرز گردید و با رسیدگی عادلانه خود ضمن نقض حکم بدوی اشتباه، حکم به محکومیت بابت اجور معوقه به شرح دادخواست بدوی و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مانع از تضییع حق اینجانب گردید.

پیشاپیش از بذل عنایت و توجه جنابعالی کمال تقدیر و تشکر را دارم.

با سپاس فراوان

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن سایر مطالب مانند نمونه لایحه دفاعیه به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *