اموال معاف از مالیات

اموال معاف از مالیات در سال 98 و 99 چه مواردی هستند!؟

اموال معاف از مالیات چه مواردی هستند؟! بر اساس اصلاحات قانون جدید مالیاتی، تعدادی از اموال از پرداخت مالیات معاف شده اند که نیازمند بررسی و توضیح می باشد.در این نوشته تلاش شده است که این معافیت های مالیاتی به تفکیک بررسی شود.

اموال معاف از مالیات

اموالی که از پرداخت مالیات بر ارث معاف هستند، عبارتند از:

 • وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده ‌نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌ گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیات و مشابه آن‌ها حسب مورد که یک جا و یا به ‌طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌شود.
 • اموالی که برای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم مورد وقف یا نذر یا حبس واقع شود البته به‌ شرط تأیید سازمان‌ها و نهادهای مذکور.
 • اثاثیه منزل محل سکونت متوفی
 • اموالی که جزء ماترک متوفی بوده و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا بصورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌ها قرارگیرد با تأیید اشخاص مزبور مشمول مالیات بر ارث نیستند.

مرتبط بخوانید: آموزش کامل تغییر سن شناسنامه

قبل از اصلاحات قانون مالیاتی، وراث مجبوربودن که قبل از انتقال اموال مالیات بر ارث آن‌ها را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند که این امر مشکلاتی را برای وراث متوفی ایجاد کرده بود. با تصویب قانون جدید این نقیصه قانونی برطرف شده، بدین ترتیب که تنها زمانی که اموال متوفی انتقال می‌یابد، مالیات آن هم وصول می‌شود و امکان صدور گواهی پرداخت مالیات برای هر یک از اموال متوفی به‌ صورت مجزا فراهم شده است.

به موجب قانون جدید مالیاتی، درصورتی ‌که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن ‌و دفن وی باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) قانون مالیات‌ها نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت ‌کننده مسترد می گردد. درصورتی ‌که ارزش روز ما ترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن ‌و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع ‌بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) قانون مذکور کسر و مازاد ما ترک به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه‌ مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت ‌کننده مسترد خواهد شد.

این مطلب را از دست ندهید!  الزام به تنظیم سند رسمی (7 نکته کاربردی)
سوالات حقوقی,معاف از مالیات,معافیت مالیاتی
اموال معاف از مالیات

همچنین درصورتی‌ که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای الف و ب مشمول مالیات نبوده، اداره امور مالیات موظف است گواهی لازم مبنی بر بلا مانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول مالیات متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم به‌ طرفیت مراجع ذیربط صادر نماید. همچنین بدهی متوفی در صورتی که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید سازمان امور مالیاتی صلاحیت‌ دار قرار گیرد، قابل کسر از ما ترک خواهد بود. براساس تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات‌ها، نرخ‌های مذکور فقط برای طبقه اول در نظر گرفته ‌شده و چنانچه وراث شامل طبقه دوم و سوم باشند، نرخ‌های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهند شد.

معافیت های مالیاتی بورس و سهام بورسی

ماده 143 در خصوص اموال معاف از مالیات :

معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس به فروش می رسد و ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود ، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازار ها حذف نشده اند با تایید سازمان بخشوده می شود.

شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازار های خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند ، معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

تبصره 1 : از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت ها مالیات میزان چهار درصد (4%) مالیات از ارزش اسمی آن ها وصول می شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام مطالبه نخواهد شد.

این مطلب را از دست ندهید!  قانون جدید مهریه : دانستنی های حقوقی مهم!

انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره 2 : در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس (سهامی عام) به اندوخته آنها مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد تعلق می گیرد و این درآمد مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

شرکت ها مکلف اند بعد از ثبت افزایش سرمایه شرکت تا پایان ماه، مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

وکیل دادگستری,وکیل مجرب,سوالات حقوقی

اموال معاف از مالیات : معافیت مالیاتی سود سهام و سایر سودها

ماده 145 در خصوص اموال معاف از مالیات :

سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است :

1- سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

2- سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز.این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم سپرده می گذارند نخواهد بود.

3- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

4- سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

5- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

مرتبط بخوانید: وکالت در طلاق چیست؟!

تبصره : در مواردی که در قانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود ، امتیازات ، تسهیلات ، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های مدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.

این مطلب را از دست ندهید!  اثبات اعسار به عهده چه کسی است؟

میزان معافیت‌های مالیات بر حقوق در سال 98 :

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی با توجه به مقررات بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال 98، سالانه ۳۳ میلیون تومان اعلام شد.

بند 2:

همچنین نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۴ برابر تا ۶ برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد ۶ برابر ۳۵ درصد می باشد.

سوالات حقوقی,معاف از مالیات,معافیت مالیاتی
اموال معاف از مالیات

اموال معاف از مالیات : معافیت مالیات بر درآمد در سال 99:

 نحوه دریافت مالیات در سال 99 مانند سال 98 پیش‌بینی شده است؛ به طوری که برای حقوق‌ به صورت پلکانی تا ۳۵ درصد مالیات اعمال می‌شود، با این تفاوت که در سال 98 حقوق‌های کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف بودند و در سال نود و نه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به این معافیت مالیاتی افزوده شده و تا سقف سه میلیون تومان در ماه رسیده است.

بنابراین در سال ۱۳۹۹، نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر معافیت سه میلیونی، تا ۱.۵ برابر مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۰ درصد می‌شود.

همچنین مالیات برای نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.

دفتر وکالت آمنه اقاعلی وکیل پایه یک دادگسستری با همکاری تیمی از بازنشستگان با تجربه اداره مالیات، آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالت در دعاوی مالیاتی می باشد.

جهت مشاوره در زمینه اموال معاف از مالیات و دیگر مشاوره های حقوقی و مالیاتی با ما در تماس باشید. به گرمی پاسخگوی شما هستیم.

3 نظر

 • آژمان

  ممنون از اطلاعات مفیدتون
  موفق باشید

 • زینب محمدی

  درود
  عالی بود سرکار خانم اقاعلی

  • آمنه آقاعلی

   خواهش میکنم. بزرگوارید

 • نوشتن نظر

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code