نمونه دادخواست بطلان عقد

نمونه دادخواست بطلان عقد

نمونه دادخواست بطلان عقد

خواسته :1- اعلام بطلان قرارداد اجاره عادی شماره… مورخه ….  به جهت عدم رعایت مقرره قانونی( تبصره یک ماده 44 مکرر قانون بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 26/1/48 )

 2- مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل

1- موکل(شرکت …) در مورخه 96/7/20  به موجب قرارداد عادی شماره …  یک دامداری در مزرعه …. را از شرکت ….به مدیریت عاملی آقایان سعید … و احمد ….(مدیر عامل و عضو هیات مدیره) به عنوان موجر،از تاریخ 96/7/20 لغایت 97/2/31 به مدت یکسال اجاره می نمایند و ملک از مورخه 21/7/96 در تصرف موکل بوده و به اذن موجر اقداماتی را جهت بهره برداری بهتر از ملک انجام داده اند که هزینه های گزافی را برای ایشان به بار آورده است.

ابطال عقد قرارداد,دادخواست ابطال عقد قرارداد,دادخواست بطلان عقد
نمونه دادخواست بطلان عقد – چرای دام

 

2- متاسفانه بعد از انعقاد قرارداد و تحویل تمام چکهای اجاره یکساله و اقدامات مورد اشاره در بند یک، موکل متوجه می شوند که موجر حق اجاره و واگذاری پروانه چرا را به استناد تبصره یک ماده 44 مکرر قانون بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 26/1/48 نداشته اند و به صورت غیرقانونی و تخلف از دستور صریح قانون، اقدام به تنظیم اجاره نمود ه اند.

تبصره ۱  ماده 44 مکرر مقرر می دارد:

” واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به دیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه ویا حق علف چرا یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه، ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد”.

این مطلب را از دست ندهید!  الزام به اخذ پایان کار- وکیل ملکی

3- مورد اجاره در تصرف موکل بوده اما جهاد کشاورزی مانع استفاده موکل گردیده است و درب ورودی مورد اجاره پلمپ گردیده است و دو فقره چک موکل نیز بابت اجاره بها در اختیار خوانده می باشد.

 نظر به اینکه موجر قانونا اجازه انتقال موضوع اجاره و انعقاد قرارداد اجاره را تحت هیچ عنوان  نداشته و جهت انعقاد اجاره مانع قانونی از ابتدا وجود داشته و قرارداد اجاره از ابتدا باطل بوده لذا تقاضای اعلام بطلان قرارداد اجاره از مورخه 96/7/20 (تاریخ انعقاد اجاره) به دلیل عدم رعایت شرایط مقرر قانونی  مستندا به ماده 470قانون مدنی وسایر مواد مربوطه و حکم محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

مقالاتی در زمینه نمونه دادخواست بطلان عقد را  در سایت وکیل تهران بخوانید

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *