جلب ثالث در تجدیدنظرخواهی- وکیل تهران 09124199311

جلب ثالث در تجدید نظرخواهی

جلب ثالث در تجدید نظرخواهی این نمونه رای که در شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می‌باشد: جلب ثالث، تجدیدنظرخواهی چکیده رای در مرحله تجدیدنظرخواهی چون مراتب دعوا و دفاعیات طرفین دقیقاً مشخص است لذا جلب ثالث باید همراه با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد …

نمونه دادخواست بطلان عقد

نمونه دادخواست بطلان عقد

نمونه دادخواست بطلان عقد خواسته :1- اعلام بطلان قرارداد اجاره عادی شماره… مورخه ….  به جهت عدم رعایت مقرره قانونی( تبصره یک ماده 44 مکرر قانون بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 26/1/48 )  2- مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل 1- موکل در مورخه 96/7/20  …

نمونه لایحه دفاعیه اجاره

نمونه لایحه دفاعیه اجاره

نمونه لایحه دفاعیه اجاره ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی با سلام احتراما در خصوص دادنامه شماره14000139000…  صادره از شعبه 6 شورای حل اختلاف که پیرو واخواهی صادر شده و در مورخه1400/5/9 ابلاغ شده ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به رای، تقاضای نقض دادنامه واخواهی را دارم: حسب دلایل مشروحه ذیل،رای صادره خلاف مقررات صریح …

نمونه لایحه تجدید نظر جعل

نمونه لایحه تجدید نظر جعل – وکیل تهران

نمونه لایحه تجدید نظر جعل قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با سلام احتراما ظرف مهلت مقرر قانونی  در پاسخ به دعوای واهی تجدیدنظرخواه به استحضار می رساند: حسب دلایل ذیل تجدیدنظرخواهی واهی و ادعایی صرف بوده و دادنامه مطابق با مقررات قانونی به نحو صحیح صادر شده  تقاضای رد تجدیدنظر و تایید دادنامه صادره …

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس- آمنه آقاعلی

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس ریاست محترم شعبه 50 مجتمع قضایی شهید مدنی با سلام احتراما در خصوص پرونده کلاسه … به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ضرر و زیان ناشی از جرم اینجانب غزال امجدی احدی از خواندگان ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به نظریه تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری، پیرو دستورغیرقانونی مقام …

نمونه لایحه دفاعیه در اجاره آپارتمان – وکیل ملکی

نمونه لایحه دفاعیه در اجاره آپارتمان – وکیل ملکی   ریاست محترم شعبه …دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید …  با سلام احتراماً در خصوص پرونده شماره بایگانی … به استحضار می رساند خواهان مستاجر آپارتمان موضوع دعوا بوده که از مورخه 3/6/1400 به مدت یکسال با مبلغ قرض الحسنه 400  میلیون تومان و ماهانه …

نحوه شکایت از قضات- وکیل پایه یک دادگستری تهران آمنه آقاعلی

نحوه شکایت از قضات

نحوه شکایت از قضات   قضات نیز مانند تمام اشخاص ممکن است در حین انجام وظیفه مرتکب تخلف یا جرم شوند. قانونگذار برای رسیدگی به تخلفات، جرایم و دعاوی مربوط به قضات چاره اندیشی کرده و قوانینی را در این خصوص وضع نموده است . به جرایم ارتکابی توسط قضات در دادسرا و دادگاه های …

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی- آمنه آقاعلی وکیل تهران

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با سلام احترما: در خصوص دادنامه شماره 990997022704…. مورخه99/6/18صادره از شعبه …مجتمع قضایی شهید … تهران که در مورخه99/6/19ابلاغ گردیده است ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به رای به استحضار می رساند: حسب دلایل مشروحه ذیل،رای صادره خلاف مقررات صریح قانونی و فاقد دلیل بوده، …

نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا - شماره تماس وکیل: 09124199311

نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا

نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا ( نمونه لایحه تسلیم رای پرونده قاچاق کالا) تسلیم به رای به معنی پذیرش رای بدوی کیفری و عدم اعتراض و تجدیدنظرخواهی به آن می باشد که اگر محکوم علیه از حق اعتراض خویش اعراض نماید می تواند از تخفیفاتی که قانونگذار برای جلوگیری از اطاله …

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی تصرف عدوانی

لایحه تجدیدنظرخواهی تصرف عدوانی هیات محترم قضات دادگاه تجديد نظراستان تهران با سلام واحترام؛ اينجانبان تجدیدنظرخواندگان پرونده کلاسه …در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهان به استحضارمی رساند حسب دلایل مشروحه ذیل تجدیدنظرخواهی ایشان کاملا واهی بوده ورای صادره منطبق با موازین قانونی و اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه  صادره گردیده است لذا تقاضای رد …