مالیات بر ارث- آمنه آقاعلی وکیل دادگستری تهران

مالیات بر ارث سال 99

مالیات بر ارث سال 99 چقدر است؟

طبق قانون جدید مالیاتی، نرخ مالیات به میزان ترکه  و بر حسب درجه نسبت خویشاوندی ورثه با متوفی تعیین خواهد شد. به این معنی که هر چه نسبت وارث با متوفی نزدیکتر باشد؛ مالیات کمتر و هر چه نسبت فرد با متوفی دورتر باشد؛ مالیات بیشتری باید پرداخت شود.

از سال 95 که اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی شد، روند اخذ مالیات تغییر کرد و عادلانه تر شد و در حال حاضر مودیان، مالیاتهای تعدیل شده و کمتری نسبت به سال های قبل پرداخت می نمایند. با توجه به اینکه اصلاحیه 95 تاکنون اصلاح یا تغییر نکرده، در سال 99 نیز مالیات به ماخذ نرخ های مقرر در قانون سال 95 دریافت می گردد.

در صورتی که فوت بعد از سال 95 باشد نرخ مالیات بر ارث بر حسب درجه قرابت با متوفی به شرح ذیل محاسبه می شود:

در خصوص کلیه ملک ها، بر اساس ارزش منطقه ای ملک (خانه ، آپارتمان ، ملک تجاری،مسکونی، مغازه، زمین و غیره )

وراث طبقه اول: 7/5 درصد

وراث طبقه دوم: 15 درصد

وراث طبقه سوم:30 درصد

ماشین، موتور و تمام وسایل نقلیه موتوری:

وراث طبقه اول:2 درصد

وراث طبقه دوم:4 درصد

وراث طبقه سوم:8 درصد

سپرده های بانکی، اوراق مشارکت وکلیه اوراق بهادار و سود آنها و سود سهام و سهم الشرکه:

وراث طبقه اول :3 درصد

وراث طبقه دوم: 6 درصد

وراث طبقه سوم: 12 درصد

سهام، سهم الشرکه و حق تقدم اوراق بهادار غیر بورسی:

وراث طبقه اول: 6 درصد

وراث طبقه دوم: 12 درصد

وراث طبقه سوم: 24 درصد

سهام و حق تقدم سهام  بورس یا فرابورس:

وراث طبقه اول: 0/5 درصد

ورثه طبقه دوم: 1 درصد

ورثه طبقه سوم: 2 درصد

دیگر اموال و دارایی‌ و تمام حقوق مالی:

طبقه اول:10 درصد

طبقه دوم: 20 درصد

طبقه سوم: 40 درصد

اموال و دارایی های واقع در خارج:

وراث طبقه اول:10 درصد

وراث طبقه دوم: 20 درصد

وراث طبقه سوم: 40 درصد

در حالیکه اگر فوت قبل از سال 95 باشد مالیات بر مبنای ارزش ترکه به شرح ذیل دریافت می گردد:

تا مبلغ 5 میلیون تومان:

وراث طبقه اول 5 ‌درصد

وراث طبقه دوم 15درصد

وراث طبقه سوم ٣۵‌ درصد

از 5 میلیون  تا 20 میلیون تومان:

طبقه اول ١۵‌درصد

طبقه دوم ٢۵‌درصد

طبقه سوم ۴۵‌درصد

از 20 میلیون تا 50 میلیون تومان:

طبقه اول 25 درصد

طبقه دوم 35 درصد

طبقه سوم 55 درصد.

مازاد 50 میلیون تومان:

وراث طبقه اول ٣۵‌درصد

وراث طبقه دوم ۴۵‌ درصد

وراث طبقه سوم ۶۵‌درصد.

جهت مقایسه بهتر، نرخ های مالیاتی در قانون سال 95 و قبل از آن به صورت دو جدول ارائه می گردد:

جدول مالیاتی سال 95

املاک سهام غیر بورسی سهام بورسی سپرده بانکی وسایل نقلیه سرقفلی سایر اموال و دارایی
وراث طبقه اول 5/7 درصد 6

درصد

0/75 درصد 3

درصد

2

درصد

3

درصد

10

درصد

وراث طبقه دوم 15  درصد 12

درصد

1/5درصد 6

درصد

4

درصد

6

درصد

20

درصد

وراث طبقه سوم 30  درصد 24

درصد

3

درصد

12

درصد

8

درصد

12

درصد

40

درصد

 

 

جدول مالیاتی قبل از سال 95

 

بر مبنای ماترک     طبقه وراث     مالیات متعلقه
تا مبلغ 5

میلیون تومان

     طبقه اول        5 درصد
     طبقه دوم        15 درصد
     طبقه سوم        35 درصد
از 5 تا 20 میلیون تومان      طبقه اول        15درصد
     طبقه دوم        25 درصد
     طبقه سوم        45درصد
از 20 تا 50 میلیون تومان      طبقه اول        25 درصد
     طبقه دوم       35 درصد
     طبقه سوم       55 درصد
مازاد 50 میلیون تومان      طبقه اول        35 درصد
     طبقه دوم        45 درصد
     طبقه سوم        65 درصد

آیا امکان کم کردن مالیات بر ارث وجود دارد؟

بله، برگ تشخیص و مالیات تعیینی قابل اعتراض بوده  و در صورت طرح صحیح اعتراض، امکان کاهش مالیات وجود دارد.

جهت دریافت مشاوره و پرداخت پایین ترین نرخ مالیات و اطلاع از بخشودگی ها و قوانین مالیاتی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

نشانی ادارات مالیات بر ارث در تهران:

تعیین نشانی اداره مالیات بر اساس آخرین محل اقامت و یا سکونت متوفی می باشد. نشانی ادارات مالیات بر ارث در تهران به شرح ذیل است:

اداره امور مالیاتی شمیرانات: بلوار آفریقا، خ جهان کودک، خ 25 گاندی

اداره کل امور مالیاتی شمال تهران: بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر

اداره امور مالیاتی شرق تهران: میدان رسالت، ابتدای خ نیروی دریایی

اداره کل امور مالیاتی غرب تهران: خ ستارخان، روبروی برق آلستوم، برج سپهر

اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران: خ سپهبد قرنی، خیابان سپند

اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران: شهر ری، میدان نماز، شهرک گلها، نبش خیابان لاله

لیست ادارات مالیاتی در ایران 

ارث مرد و زن از همدیگر

ارث زن و مرد(تفاوتها و شباهتها)

ارث زن و مرد(تفاوتها و شباهتها)

ارث زن و مرد از یکدیگرو قوانین متفاوت در زمینه سهم الارث زن و مرد از مهمترین مباحث قوانین ارث است که به دلیل قوانین خاص و گاها دشوارآن، نیازمند بررسی و تحلیل می باشد. به موجب قانون مدنی شرایط ارث بردن تعیین و سهم وراث بر مبنای طبقات ارث مشخص شده است. در حقوق ایران که برگرفته از منابع فقهی می باشد، بین ارث زن و مرد تفاوتهای چشم گیری وجود دارد که در این مقاله به بررسی آن پرداخته ایم.

موضوعات مورد بررسی در این مقاله عبارتند از:
• تعریف ارث
• تعریف ترکه
• شرایط تقسیم میراث
• بررسی طبقات ارث
• تفاوت ارث زن و مرد
• قوانین خاص ارث زن
• نکات مهم در خصوص سهم الارث زن
• نکات حقوقی سهم الارث شوهر

ارث چیست؟

ارث مالی است که پس از فوت شخص به بازماندگان و وارثان او تعلق می گیرد.ارث به مرگ حقیقی و مرگ فرضی ( در خصوص غایب مفقودالاثر) واقع می شود.اسباب ارث در قانون مدنی، نسب(خویشاوندی) و سبب(ازدواج) است.

ترکه چیست؟

ترکه کلیه اموال و حقوق مالی متوفی است که بعد از پرداخت دیون و تعهدات متوفی ، به بازماندگان و وارثان وی تعلق خواهد گرفت.

شرایط تقسیم میراث:

• فوت مورث
• وارث باید هنگام فوت مورث زنده باشد یا درخصوص حمل و جنین، باید حداقل نطفه منعقد شده و در شکم مادر باشد.
• وجود ترکه و اموالی برای مورث
• شرط دیگر تقسیم ارث دریافت گواهی انحصار وراثت جهت مشخص شدن تعداد وراث متوفی و نسبت آنها با میت است.
• تقسیم ترکه منوط به پرداخت کلیه دیون متوفی است و ابتدا باید هزینه های کفن و دفن میت بدهی های مالی و وصیت های وی انجام شود و سپس نوبت به تقسیم ارث بین وراث می رسد .
• به ماترک بر طبق قانون میزان مشخصی مالیات بر ارث تعلق می گیرد؛ وارثان مکلف هستند فهرست اموال و دارایی های متوفی را تهیه نموده،  به اداره دارایی ارئه نمایند تا میزان مالیات بر ارث مشخص شود.

طبقات ارث:

قانون مدنی جهت تقسیم ارث قوانین خاصی را وضع نموده و معیار تقسیم را بر مبنای طبقات ارث و درجه نسبت فرد با متوفی قرارداده است .
وارثان و نزدیکان متوفی بر حسب درجه نزدیک بودن به شخص متوفی به سه دسته طبقه بندی شده اند.
این طبقات عبارتند از:

طبقه اول:
پدر و مادر و فرزندان، فرزندان فرزندان .
در این طبقه دو درجه وجود دارد، درجه اول: پدر و مادر و فرزندان و درجه دوم : اولادِ اولاد (نوه‌های متوفی). در صورت وجود والدین و فرزندان(درجه اول) به نوادگان(درجه دوم) ارث تعلق نمی گیرد.

نکته : پدر و مادر و فرزندان با هم ارث می برند و در یک درجه هستند.

طبقه دوم :
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها( اجداد) و برادر و خواهر، اولاد آنها .
وراث این طبقه نیز به دو درجه تقسیم شده اند و با وجود درجه یک ، درجه دو ارث نخواهد برد .
درجه اول : اجداد (مادر بزرگ و پدر بزرگ) و برادرها و خواهرها.
درجه دوم : فرزندان خواهر و برادر و پدر‌ها و مادرهای پدربزرگ‌ ها و مادر بزرگ ها.

طبقه سوم :
عموها،عمه ها، خاله ها و دایی ها و اولاد آنها .
طبقه سوم نیز دارای دو درجه است:
عمو و عمه و خاله و دایی، درجه اول و فرزندان آنها در درجه دوم .
عمو وعمه و خاله و دایی پدر و مادر، درجه اول، و اولاد آنها در درجه دوم قرار دارند.

نکته:
این طبقات به ترتیب بوده و چنانچه در هر یک از طبقات وارثی وجود داشته باشد، او ارث می برد و نوبت به وارثان طبقه بعدی نمی رسد .
همچنین زن و شوهر با وجود هر کدام از طبقات موجود، از هم ارث می برند.یعنی مثلا زن یا شوهر با فرزندان یا پدریا مادر ارث می برند.
درهنگام تقسیم ترکه ابتدا ارث همسر پرداخت می شود زیرا همسر از وراث سببی است و خویشاوندی از طریق ازدواج به وجود آمده، وارث سببی مقدم بر نسبی است و سپس سهم الارث بقیه وراث نسبی پرداخت می شود.

نحوه ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر:
• تنها در ازدواج دائم زن و مرد از یکدیگر ارث می بردند و در ازدواج موقت(صیغه) زوجین از هم ارث نمی برند.
• هر کدام از زوجین برای اینکه ارث ببرند باید در زمان فوت مورث زنده باشند، هر چند اندکی بعد از آن بمیرد.

قوانین ارث زن:
ماده ۸۶۱ قانون مدنی عنوان داشته که زن پس از مرگ شوهرش ارث می‌برد مشروط به اینکه عقد دائم باشد و در زمان مرگ همسرش زنده باشد.
اگر مرد در زمان فوت، فرزند یا نوه‌ ای از همسر یا از همسران سابق نداشته باشد، زن یک چهارم از اموال مرد ارث می‌‌برد. در صورت وجود فرزند یا نوه حتی از همسران دیگر مرد، ارث زن به یک هشتم کاهش می یابد.
در شرایطی که مرد دارای چند همسر دائمی است، در این موارد سهم ارث زنان، یک چهارم و یا یک هشتم می باشد که به طورمساوی بین زنان وی تقسیم می‌گردد.

نکات ارث زن:

• در صورتی که زن تنها وارث مرد باشد، تنها یک چهارم اموال شوهر به او می‌رسد و بقیه ماترک متعلق به حاکم است و به خزانه دولت واریز می‌شود.
• همان گونه که می دانیم طلاق رابطه‌ی زوجیت را از بین می‌رود و بنابراین در صورت وقوع طلاق زن و مرد از یکدیگر ارث نمی برند مگر در یک مورد و آن زمانی است که مردی همسرش را طلاق دهد و طلاق از نوع طلاق رجعی باشد؛ و در زمان عده سه ماه ای که زن باید نگه دارد، مرد حق رجوع و بازگشت به زن را داشته و رابطه‌ی زن و شوهری مجددا برقرار می شود. به موجب ماده‌ ۹۴۳ قانون مدنی چنانچه در دوران عده طلاق رجعی هر یک از زوجین بمیرند، از همدیگر ارث می‌برند.

• اگر مردی بیمار باشد و در زمان بیماری زن خود را طلاق دهد، چنان چه در فاصله یک سال از زمان طلاق، به دلیل همان بیماری فوت کند، زن مطلقه وی به شرطی که دوباره ازدواج نکرده باشد از وی ارث می‌برد و در این مورد خاص نوع طلاق مهم نیست.

• تا سال ۸۷ زن تنها از اموال منقول شوهر و همچنین اعیان اموال غیرمنقول(مثل ساختمان) و نه از خود زمین ارث می‌برد. اما با اصلاحات قانون مدنی در سال ۸۷ زن از کلیه اموال شوهرمرحوم خویش ارث می برد، به این صورت که زن از عین اموال غیرمنقول، ارث نمی برد بلکه فقط از قیمت آنها ارث می برد.یعنی اموال غیرمنقول ارزشگداری شده و قیمت روز آنها به زوجه پرداخت می شود.

ارث مرد و زن
                  ارث مرد و زن از همدیگر در صورت فوت یکی از همسران 

 

نکات ارث مرد:

• اگر زنی فوت نماید و فرزندی نداشته نباشد، شوهر نصف( یک دوم) اموال زن را به ارث می برد و اگر زن وارث دیگری همچون پدر و مادر نداشته باشد، بقیه اموال زن نیزبرای شوهر او خواهد بود. اما اگر زن فوت نماید و دارای فرزند یا نوه باشد، شوهر یک چهارم اموال زن را ارث می برد.
• در صورتی که زن هیچ وارث دیگری جز شوهر نداشته باشد، تمام ترکه زن به شوهر می‌رسد.
• شوهر از تمام اموال منقول و غیر منقول زن ارث می برد.

مالیات بر ارث و نحوه محاسبه آن- وکیل مالیاتی

مالیات بر ارث و نحوه محاسبه آن

 مالیات بر ارث و نحوه محاسبه نرخ مالیات از زبان وکیل و مشاور مالیاتی:

نرخ مالیات بر ارث و چگونگی پرداخت آن یکی از مسائل بسیار چالش برانگیز است که ما در این مقاله به بررسی جامع آن خواهیم پرداخت.

مالیات بر ارث چه نوع مالیاتی است؟

وقتی شخصی فوت می نماید و ورثه وی قصد انتقال اموال متوفی به نام خویش را دارند یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت نقل و انتقال اموال، گواهی پرداخت مالیات بر ارث است. بنابراین سوالات و ابهامات متعددی در خصوص مالیات بر ارث و نحوه محاسبه مالیات بر ارث برای مردم به وجود می آید. در این مقاله تلاش شده است که به این سوالات به صورت شفاف پاسخ داده شود. خواندن این مقاله را از دست ندهید.

آنچه در این مقاله می خوانید:

 • مالیات بر ارث چیست؟
 • چگونه گواهی پرداخت مالیات بر ارث دریافت کنیم؟
 • مالیات بر ارث چگونه محاسبه می گردد؟
 • به اموال و دارایی ها مختلف چند درصد مالیات تعلق می گیرد؟
 • چه اموالی از پرداخت مالیات معاف هستند؟
 • تفاوتهای قانون قدیم و جدید مالیات بر ارث

تعریف مالیات بر ارث

“مالیات بر ارث “حقی است که برای دولت در ماترک فرد متوفی(چه فوت واقعی باشد و یا فوت فرضی) بر مبنای قانون پیش بینی شده و یکی از انواع مالیات های مستقیم محسوب می گردد. بنابراین وراث متوفی جهت دریافت سهم الارث و انتقال ترکه به نام خویش، در ابتدا مکلف هستند حداکثر ظرف یکسال از تاریخ فوت به سازمان امور مالیاتی آخرین محل سکونت متوفی مراجعه ومیزان مالیات محاسبه و با پرداخت آن، گواهی تسویه مالیات بر ارث دریافت نمایند.این گواهی در زمانی که ورثه قصد تنظیم سند به نام خویش را داشته باشند، از جمله مدارک الزامی می باشد.

نحوه درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث

در ابتدا باید داد خواست انحصار وراثت برای متوفی مطرح و با صدور گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف برای متوفی، کلیه وراث قانونی وی مشخص گردند. سپس ورثه یا نماینده قانونی آنها، به سازمان امورمالیاتی آخرین محل سکونت متوفی مراجعه و اظهارنامه مالیات بر ارث را که شامل اطلاعات متوفی و وراث، لیست اموال منقول و غیرمنقول، میزان دارایی ها و بدهی ها فرد فوت شده مانند مهریه ،وام ها،هزینه های کفن و دفن و غیره است را تکمیل نمایند.

اظهارنامه ها توسط ممیز مالیاتی رسیدگی، اموال و دارایی های ابرازی یا شناسایی شده توسط خود سازمان امور مالیاتی، به نرخ روز توسط کارشناس، ارزیابی می گردد، دیون، معافیتها،هزینه کفن و دفن و غیره از آن کسر و میزان مالیات تعیین و به وراث ابلاغ می گردد. وراث ظرف مهلت قانونی حق اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی را دارند.بعد از قطعیت مالیات، هر یک از ورثه مکلف به پرداخت مالیات نسبت به سهم الارث خود خواهد بود.

مرتبط بخوانید : اثبات رابطه نامشروع : چه مدارکی لازم است؟!

پس از پرداخت مالیات، امکان انتقال ترکه به وراث و تنطیم سند رسمی به نام آنها یا خریداران جدید وجود دارد. بنابراین، تا زمانی که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود یا دیگران اقدام نکنند، مالیاتی وصول نخواهد شد.

مالیات بر ارث چگونه محاسبه می گردد؟
محاسبه مالیات بر ارث
محاسبه مالیات بر ارث

نرخ مالیات، بسته به نوع ماترک و طبقه وراثت متفاوت است. مقدار مالیات برارث برحسب این‌ که ترکه متوفی به چه میزان باشد و وارث با متوفی چه نسبتی داشته باشد تعیین می گردد.

قانون مالیات‌های مستقیم وراث را به سه طبقه تقسیم نموده است:

 • طبقه اول که عبارت‌اند از پدر، مادر، زن، شوهر، فرزندان و فرزندان آنها.
 • طبقه دوم شامل اجداد، برادر، خواهر و فرزندان آنها.
 • وراث طبقه سوم نیز شامل عمو، عمه، دایی، خاله و فرززندان آنها است.

نکته: اگر در هر طبقه حتی یک نفر ورثه در حال حیات باشد، به طبقات دیگرارث تعلق نمی گیرد و وجود طبقات مقدم مانع ارث بردن طبقات موخر می گردد.

نرخ‌های اعلامی سازمان امورمالیاتی برای وراث طبقه اول است و به ترتیب برای وراث طبقه دوم، دو برابر و برای وراث طبقه سوم به چهار برابر می‌رسد.

بنابراین وراث طبق اول، مالیات کمتر و وراث طبقات دوم و سوم مالیات بیشتری پرداخت خواهند نمود.

نرخ مالیات بر ارث چقدر است؟

در حوزه مالیات برارث، قانون مالیاتهای مستقیم سابق ایرادات بی شماری داشت. مردم از رویه ناعادلانه مالیات‌ گیری گلایه مند بودند.در نتیجه این مالیات بازنگری و تعدیل صورت گرفت. اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در سال 94 تصویب و از سال 95 اجرایی شد. اما در خصوص متوفیان تا پایان سال 94 همچنان قانون سابق اجرا می گردد.

نحوه محاسبه مالیات بر ارث

با اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال 95، میزان مالیات بر ارث به دو صورت تعیین میگردد:

الف ) مالیات برارث درصورتیکه فوت تا پایان سال 94 باشد.

براساس قانون پیشین، میزان مالیات برارث بر مبنای ارزش دارایی متوفی در زمان فوت(اموال) به شرح ذیل محاسبه می گردد:

 • متوفی و وراث مقیم ایران باشند:

تا مبلغ 5 میلیون تومان

طبقه اول 5 ‌درصد، طبقه دوم 15 درصد، طبقه سوم 35درصد.

از 5 میلیون  تا 20 میلیون تومان

طبقه اول ١۵‌درصد ، طبقه دوم ٢۵‌درصد، طبقه سوم ۴۵‌درصد.

از 20 میلیون تا 50 میلیون تومان

طبقه اول 25 درصد، طبقه دوم 35 درصد، طبقه سوم 55 درصد.

مازاد 50 میلیون تومان

طبقه اول ٣۵‌درصد، طبقه دوم ۴۵‌ درصد، طبقه سوم ۶۵‌درصد.

 • متوفی و وارث مقیم خارج از ایران باشند:

1- نسبت به اموال واقع در ایران:

در مورد اموال واقع شده در ایران، درصد میزان مالیات بر ارث  متعلقه، نسبت به افراد مقیم ایران و خارج یکسان است.

میزان مالیات برای هر طبقه به شرح ذکر شده در بالا، با همان درصد است.

2- نسبت به اموال واقع شده در خارج از ایران:

25 درصد (پس از کسر مالیات پرداخت شده در خارج از کشور)

 • اموال اتباع خارجه که در ایران واقع شده است:

برای این دسته از اموال نیز درصد مالیات  به شرح مالیات متعلق به ایرانیان مقیم و اموال واقع شده در ایران است و درصد مالیات این گروه با ایرانیان مقیم یکسان می باشد.

ب) نرخ مالیات برارث درصورتیکه فوت سال 95 و بعد از آن باشد.

براساس قانون جدید، مالیات برارث برای اموال و داریی های متوفی به شرح ذیل محاسبه می گردد:

 • متوفی یا وراث ایرانی و اموال در ایران باشد:

املاک (خانه مسکونی، مغازه، زمین و غیره )

طبقه اول: 5/7 درصد، طبقه دوم: 15 درصد، طبقه سوم:30 درصد

نکته :  قیمت املاک بر اساس ارزش منطقه ای توسط کارشناسان اداره مالیات بر اساس فرمولهای مخصوصی محاسبه می شود و با قیمت واقعی ملک تفاوت فاحشی دارد.

خودرو و سایر وسایل نقلیه موتوری

طبقه اول:2 درصد، طبقه دوم:4 درصد، طبقه سوم:8 درصد

سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سود آنها و سود سهام و سهم الشرکه

طبقه اول :3 درصد، طبقه دوم: 6 درصد، طبقه سوم: 12 درصد

نکته: سپردهای نزد موسسات غیرمجاز با نرخ 10 درصد برای طبقه اول و برای طبقات دوم و سوم 4 برابر طبقه اول.

سهام، سهم الشرکه و حق تقدم خارج از بورس

طبقه اول: 6 درصد، طبقه دوم: 12 درصد، طبقه سوم: 24 درصد

سهام و حق تقدم داخل بورس یا فرابورس

طبقه اول: 5/0 درصد، طبقه دوم: 1 درصد، طبقه سوم: 2 درصد

سایر اموال و دارایی‌ها و حقوق مالی

طبقه اول:10 درصد، طبقه دوم: 20 درصد، طبقه سوم: 40 درصد

اموال و دارایی های واقع در خارج

طبقه اول:10 درصد، طبقه دوم: 20 درصد، طبقه سوم: 40 درصد

 • متوفی یا وراث خارجی و دارایی در ایران باشد:

املاک

طبقه اول: 5/7 درصد، طبقه دوم: 5/7 درصد، طبقه سوم:5/7 درصد

خودرو و سایر وسایل نقلیه موتوری

طبقه اول:2 درصد، طبقه دوم:2 درصد، طبقه سوم:2 درصد

سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سود آنها و سود سهام و سهم الشرکه

طبقه اول :3 درصد، طبقه دوم: 3 درصد، طبقه سوم: 3 درصد

سهام، سهم الشرکه و حق تقدم خارج از بورس

طبقه اول: 6 درصد، طبقه دوم: 6 درصد، طبقه سوم: 6 درصد

سهام و حق تقدم داخل بورس یا فرابورس

طبقه اول: 5/0 درصد، طبقه دوم: 5/0 درصد، طبقه سوم: 5/0درصد

سایر اموال و دارایی‌ها و حقوق مالی

طبقه اول: 10 درصد، طبقه دوم: 10 درصد، طبقه سوم: 10 درصد

اموال و دارایی های واقع در خارج

طبقه اول:10 درصد، طبقه دوم: 10 درصد، طبقه سوم: 10 درصد

مرتبط بخوانید : اعاده دادرسی : همه ی نکات مهم که باید بدانید!

چه اموالی از پرداخت مالیات معاف هستند

محاسبه مالیات بر ارث
محاسبه مالیات بر ارث

در قانون مالیات بر ارث، بخشی از اموال متوفی مشمول مالیات بوده و بخشی نیز معاف از مالیات است که مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مالیات‌های مستقیم، اموال معاف از مالیات را برشمرده است.

اموالی که از پرداخت مالیات معاف هستند، عبارت است از:

 • وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌اندازخدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده ‌نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن‌ها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌شود.(بند 1ماده 26)
 • اموالی که برای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده (۲) قانون مالیات‌ها مورد وقف یا نذر یا حبس واقع شود البته به ‌شرط تأیید سازمان‌ها و نهادهای مذکور(بند ۳ ماده ۲۶)
 • اثاثیه منزل محل سکونت متوفی(بند ۴ ماده ۲۶)
 • اموالی که جزء ماترک متوفی بوده و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا بصورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌ها قرارگیرد، با تأیید اشخاص مزبور مشمول مالیات بر ارث قرار نمی‌گیرد. (صدر ماده ۲۱)

محاسبه مالیات بر ارث : تفاوتهای قانون قدیم و جدید مالیات بر ارث

1- در قانون سابق، اموال و دارایی های متوفی به قیمت روز فوت، محاسبه و مالیات آن دریافت می شد در حالیکه در قانون جدید، ارزش دارایی ها به قیمت روز انتقال به وراث، محاسبه و دریافت می گردد .

2- طبق قانون جدید، وراث می توانند برای هر یک از اموال متوفی به‌ صورت مجزا گواهی پرداخت مالیات دریافت نمایند.اما بر مبنای قانون سابق، وراث مکلف بودند که مالیات بر ارث تمام اموال را قبل ازانتقال آن‌ها پرداخت نمایند در حالی که طبق قانون جدید،درتاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث ، مالیات آن وصول می‌شود.

3- در قانون جدید برای کلیه دارایی ها و مایملک متوفی مالیات دریافت نمی‌شود و وراث موظفند صرفا از ارث دریافتی خود مالیات پرداخت کنند.

4- به موجب قانون جدید، میزان و نرخ مالیات بر ارث افراد بستگی به نسبت آن‌ها با متوفی بر مبنای طبقه وراثت دارد.

5- برای متوفیان قبل از سال 95، وراث باید اظهارنامه مالیاتی را ظرف 6 ماه ازتاریخ فوت به اداره امور مالیاتی تسلیم و حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلقه را پرداخت کنند. در حالیکه این مهلت در قانون جدید به یک سال از تاریخ فوت افزایش یافته است.

الزام به ارائه اظهارنامه مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی این مزیت را دارد که اداره مالیات مکلف به کسر دیون محقق متوفی، هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی از ماترک می‌باشد. در صورت عدم ارائه اظهارنامه ظرف یک سال از تاریخ فوت، در زمان تحویل یا انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به وراث، مالیات متعلقه بدون کسر موارد مذکور مطالبه و وصول خواهد شد. بنابراین تاخیر در تسلیم اظهارنامه موجب از دست دادن مزیت ذکر شده است و هزینه های ذکر شده باید توسط خود وراث پرداخت گردد.

مرتبط بخوانید: انحصار وراثت

از آنجا که مالیات بر ارث بر مبنای اظهارنامه مالیاتی که توسط متقاضی تکمیل شده، محاسبه می گردد، اندکی اشتباه در محاسبات و یا استفاده از یک تبصره و عدم آگاهی از قوانین مالیاتی می‌تواند به میزان هنگفت و قابل توجهی مالیات بر ارث پرداختی توسط شما را کمتر یا بیشتر کند. بنابراین بهتر است که جهت جلوگیری ازضرر،از یک مشاور مالیاتی کمک بگیرید.

گروه مالیاتی وکیل تهران با همکاری بازنشستگان متخصص اداره مالیات و دارای تجربه بالا در حوزه مالیاتی، به خصوص مالیات بر ارث، آماده ارائه خدمات مالیاتی به هموطنان عزیز است.

جهت دریافت مشاوره رایگان مالیاتی با ما تماس بگیرید.