اعسار چیست

اعسار چیست؟ شرایط قبول آن و نکات مهم که باید بدانید!

اعسار چیست ؟ دعاوی اعسار از متداولترین پرونده ها در دادگاه ها است زیرا اکثر دعاوی مالی در نهایت ختم به طرح دعوای اعسار و تقسیط محکوم به می گردد. بنابراین در این مقاله به تعریف اعسار، انواع آن، بررسی شرایط دادخواست، نحوه رسیدگی به حکم اعسار پرداخته و در نهایت نمونه ایی از لایحه …