جلب ثالث در تجدیدنظرخواهی- وکیل تهران 09124199311

جلب ثالث در تجدید نظرخواهی

جلب ثالث در تجدید نظرخواهی این نمونه رای که در شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می‌باشد: جلب ثالث، تجدیدنظرخواهی چکیده رای در مرحله تجدیدنظرخواهی چون مراتب دعوا و دفاعیات طرفین دقیقاً مشخص است لذا جلب ثالث باید همراه با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد …

نمونه دادخواست بطلان عقد

نمونه دادخواست بطلان عقد

نمونه دادخواست بطلان عقد خواسته ها :1- اعلام بطلان قرارداد اجاره عادی شماره… مورخه ….  به جهت عدم رعایت مقرره قانونی مربوطه( تبصره یک ماده 44 مکرر قانون بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 26/1/48 )  2- مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل 1- موکل(شرکت …) …

نمونه لایحه دفاعیه اجاره

نمونه لایحه دفاعیه اجاره

نمونه لایحه دفاعیه اجاره در این مقاله می توانید نمونه لایحه دفاعیه ای در خصوص مطالبه اجور معوقه را مطالعه فرمایید. ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی با سلام احتراما در خصوص دادنامه شماره14000139000…  صادره از شعبه 6 شورای حل اختلاف …که پیرو واخواهی محکوم علیه غیابی صادر شده و در مورخه1400/5/9 ابلاغ شده ظرف مهلت …

نمونه لایحه تجدید نظر جعل

نمونه لایحه تجدید نظر جعل – وکیل تهران

نمونه لایحه تجدید نظر جعل در این مقاله قصد داریم نمونه ای از لایحه اعتراض به تجدیدنظرخواهی در خصوص جعل را ارائه نماییم پس خواندن این مقاله را از دست ندهید قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با سلام احتراما ظرف مهلت مقرر قانونی در پاسخ به دعوای واهی تجدیدنظرخواه به استحضار می رساند: حسب …

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس- آمنه آقاعلی

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس ریاست محترم شعبه 50 مجتمع قضایی شهید مدنی با سلام احتراما در خصوص پرونده کلاسه … به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ضرر و زیان ناشی از جرم اینجانب غزال امجدی احدی از خواندگان ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به نظریه تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری، پیرو دستورغیرقانونی مقام …

نحوه شکایت از قضات- وکیل پایه یک دادگستری تهران آمنه آقاعلی

نحوه شکایت از قضات

نحوه شکایت از قضات   قضات نیز مانند تمام اشخاص ممکن است در حین انجام وظیفه مرتکب تخلف یا جرم شوند. قانونگذار برای رسیدگی به تخلفات، جرایم و دعاوی مربوط به قضات چاره اندیشی کرده و قوانینی را در این خصوص وضع نموده است . به جرایم ارتکابی توسط قضات در دادسرا و دادگاه های …

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی- آمنه آقاعلی وکیل تهران

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی در خصوص رد درخواست اعسار و تقسیط محکوم به  قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با سلام احترما: در خصوص دادنامه شماره 990997022704…. مورخه99/6/18صادره از شعبه …مجتمع قضایی شهید … تهران که در مورخه99/6/19 به موکل ابلاغ گردیده است ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به رای دفاعیات به شرح ذیل به …

گزارش اصلاحی

نکات مهم گزارش اصلاحی- آنچه باید بدانید

نکات مهم گزارش اصلاحی- آنچه باید بدانید گزارش اصلاحی در نتیجه توافق ظرفین اختلاف و سازش بین ایشان در دادگاه و معمولا در شوراهای حل اختلاف صادر می‌گردد. در ماده 184 قانون آیين دادرسی مدنی مصوب سال1379 مقرر شده است که : « دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق، رسيدگي را …

اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم

اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم

اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم شاید عنوان دعوا و دادرسی تحت عنوان اثبات حیله و تقلب را شنیده باشید. با وجود اینکه این عنوان دعوا جزو دعاوی نامانوس  و به عبارتی خاص است و از طرفی رسیدگی به ان توسط مقنن صراحتا تجویز نشده و در رویه قضایی نیز ارای کمتری در …

وقت نظارت ، وقت فوق العاده و وقت خارج از نوبت

بررسی وقت نظارت، وقت فوق العاده و وقت خارج از نوبت دادگاه

بررسی وقت نظارت ، وقت فوق العاده ، وقت خارج از نوبت دادگاه وقت نظارت یا احتیاطی، وقت خارج از نوبت و وقت فوق العاده از جمله اصلاحات پیش بینی شده در قانون برای رسیدگی دادگاه ها می باشد که ضرورت تعیین آنها با یکدیگر متفاوت می باشد. از آنجا که دانستن تفاوت این اوقات …