نمونه لایحه دفاعیه اجاره

نمونه لایحه دفاعیه اجاره

نمونه لایحه دفاعیه اجاره در این مقاله می توانید نمونه لایحه دفاعیه ای در خصوص مطالبه اجور معوقه را مطالعه فرمایید. ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی با سلام احتراما در خصوص دادنامه شماره14000139000…  صادره از شعبه 6 شورای حل اختلاف …که پیرو واخواهی محکوم علیه غیابی صادر شده و در مورخه1400/5/9 ابلاغ شده ظرف مهلت …

نمونه لایحه تجدید نظر جعل

نمونه لایحه تجدید نظر جعل – وکیل تهران

نمونه لایحه تجدید نظر جعل در این مقاله قصد داریم نمونه ای از لایحه اعتراض به تجدیدنظرخواهی در خصوص جعل را ارائه نماییم پس خواندن این مقاله را از دست ندهید قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با سلام احتراما ظرف مهلت مقرر قانونی در پاسخ به دعوای واهی تجدیدنظرخواه به استحضار می رساند: حسب …

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس- آمنه آقاعلی

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس ریاست محترم شعبه 50 مجتمع قضایی شهید مدنی با سلام احتراما در خصوص پرونده کلاسه … به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ضرر و زیان ناشی از جرم اینجانب غزال امجدی احدی از خواندگان ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به نظریه تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری، پیرو دستورغیرقانونی مقام …

نمونه لایحه دفاعیه در اجاره آپارتمان – وکیل ملکی

نمونه لایحه دفاعیه در اجاره آپارتمان – وکیل ملکی   ریاست محترم شعبه …دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید …  با سلام احتراماً در خصوص پرونده کلاسه بایگانی … در دفاع از خوانده محترم به  استحضار می رساند خواهان مستاجر آپارتمان موضوع دعوا بوده که از مورخه 3/6/1400 به مدت یک سال با مبلغ قرض …

نحوه شکایت از قضات- وکیل پایه یک دادگستری تهران آمنه آقاعلی

نحوه شکایت از قضات

نحوه شکایت از قضات   قضات نیز مانند تمام اشخاص ممکن است در حین انجام وظیفه مرتکب تخلف یا جرم شوند. قانونگذار برای رسیدگی به تخلفات، جرایم و دعاوی مربوط به قضات چاره اندیشی کرده و قوانینی را در این خصوص وضع نموده است . به جرایم ارتکابی توسط قضات در دادسرا و دادگاه های …

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی- آمنه آقاعلی وکیل تهران

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی در خصوص رد درخواست اعسار و تقسیط محکوم به  قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با سلام احترما: در خصوص دادنامه شماره 990997022704…. مورخه99/6/18صادره از شعبه …مجتمع قضایی شهید … تهران که در مورخه99/6/19 به موکل ابلاغ گردیده است ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به رای دفاعیات به شرح ذیل به …

نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا - شماره تماس وکیل: 09124199311

نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا

نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا ( نمونه لایحه تسلیم رای پرونده قاچاق کالا) تسلیم به رای به معنی پذیرش رای بدوی کیفری و عدم اعتراض و تجدیدنظرخواهی به آن می باشد که اگر محکوم علیه از حق اعتراض خویش اعراض نماید می تواند از تخفیفاتی که قانونگذار برای جلوگیری از اطاله …

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی تصرف عدوانی

لایحه تجدیدنظرخواهی تصرف عدوانی هیات محترم قضات دادگاه تجديد نظراستان تهران با سلام واحترام؛ اينجانبان تجدیدنظرخواندگان پرونده کلاسه …در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهان به استحضارمی رساند حسب دلایل مشروحه ذیل تجدیدنظرخواهی ایشان کاملا واهی بوده ورای صادره منطبق با موازین قانونی و اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه  صادره گردیده است لذا تقاضای رد …

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه در این مقاله نمونه لایحه ی تجدیدنظرخواهی از رد درخواست طلاق به درخواست زوجه که به استناد عسر و حرج طرح شده بود ارائه می گردد. قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اهداء سلام ؛ احتراماً؛ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به حکم به استحضار می رساند: …

نمونه لایحه دفاعیه انحصار وراثت - آمنه آقاعلی وکیل تهران

نمونه لایحه دفاعیه انحصار وراثت

نمونه لایحه دفاعیه انحصار وراثت ریاست محترم شعبه.. شورای حل اختلاف … با سلام  احترماً؛ در خصوص پرونده کلاسه …. به وکالت از خواهان با معرفی وراث متوفی به استحضار می‌رساند: خواهان(خانم…) همسر دایمی متوفی می‌باشد. متوفی فرزندی ندارد.پدر و مادر متوفی نیز حدود 40 یا 50 سال پیش فوت نموده‌اند.(نام فامیل متوفی برخلاف نام …