نمونه لایحه دفاعیه انحصار وراثت - آمنه آقاعلی وکیل تهران

نمونه لایحه دفاعیه انحصار وراثت

نمونه لایحه دفاعیه انحصار وراثت ریاست محترم شعبه.. شورای حل اختلاف … با سلام  احترماً؛ در خصوص پرونده کلاسه …. به وکالت از خواهان با معرفی وراث متوفی به استحضار می‌رساند: خواهان(خانم…) همسر دایمی متوفی می‌باشد. متوفی فرزندی ندارد.پدر و مادر متوفی نیز حدود 40 یا 50 سال پیش فوت نموده‌اند.(نام فامیل متوفی برخلاف نام …

ارث مرد و زن از همدیگر

ارث زن و مرد(تفاوتها و شباهتها)

ارث زن و مرد(تفاوتها و شباهتها) ارث زن و مرد از یکدیگرو قوانین متفاوت در زمینه سهم الارث زن و مرد از مهمترین مباحث قوانین ارث است که به دلیل قوانین خاص و گاها دشوارآن، نیازمند بررسی و تحلیل می باشد. به موجب قانون مدنی شرایط ارث بردن تعیین و سهم وراث بر مبنای طبقات …

تنفیذ وصیت نامه

تنفیذ وصیت نامه چیست

تنفیذ وصیت نامه چیست؟ چنانچه وصیت نامه عادی بوده و در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، تنفیذ چنین وصیت نامه ای در صورت اختلاف بین ورثه و موصی لهم الزامی است و دادگاه باید اعتبار این وصیت نامه را تایید نماید. وصیت نامه نوشته ای قانونی می باشد که به موجب آن موصی(وصیت کننده) …

وصیت و هر آنچه باید از وصیت نامه بدانید

وصیت و هر آنچه باید از وصیت نامه بدانید وصیت از امور حقوقی است که شرع و اسلام نیز به آن بسیار سفارش نموده اند. قوانین مربوط به وصیت از قران و منابع فقهی استنباط شده اند. بعضا تصورات اشتباهی در بین مردم در خصوص احکام وصیت شایع شده است به طور مثال مردم معتقدند …

انحصار وراثت : نکات دقیق از زبان وکیل!

انحصار وراثت و نحوه دریافت گواهی آن از زبان وکیل حقوقی و مالیاتی: مشخص کردن ورثه و میزان سهم الارث ایشان ودریافت گواهی انحصار وراثت یکی از مهمترین اقدامات حقوقی است که بعد از فوت هر فردی لازم است که انجام شود. وجود این گواهی برای تعیین تعداد وراث، تقسیم اموال، دریافت حقوق و مطالبات …